ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 83.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ สพป. พิจิตร เขต 1 82.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.66 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 80.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. แพร่ เขต 1 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 74.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาหล่ม สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 73.83 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 73.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 73.66 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 72.66 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 71.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 71.66 เงิน 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.66 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 65.33 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน