ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 328
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 71.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 63.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน