ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77 เงิน 11  
14 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 77 เงิน 11  
15 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 11  
16 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 19  
22 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 71 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน