ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน