ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดวังยาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 76.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 71.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 65.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
27 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  
28 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน