ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 332
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 71.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 70.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน