ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 61 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 61 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน