ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 63 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน