ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนป้วยมิ้ง สพป. สุโขทัย เขต 2 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 72.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 72.66 เงิน 22  
24 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 71.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านขอนซุง สพป. เชียงราย เขต 4 71.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ สพป. เชียงราย เขต 2 71.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 67.66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 67.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 63.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 63.33 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 61.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 61.66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล" สพป. พะเยา เขต 2 - -  
40 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน