ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 74.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74.67 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 73.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 72.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 66.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน