ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากแคว สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก สพป. ลำปาง เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพป. ลำปาง เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม สพป. พะเยา เขต 2 60 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนวัดทากาศ สพป. ลำพูน เขต 1 60 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 30  
37 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 30  
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. พิจิตร เขต 2 - -  
39 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
40 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน