ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 83.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 76.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 66.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66.67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 66.67 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 65.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65.67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 60 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 60 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
29 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน