ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดเขาสมุก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน