ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 90.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 88.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 87.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. ลำพูน เขต 1 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 86.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.10 ทอง 20  
22 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 86.10 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 85.90 ทอง 24  
25 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 85.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 85.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.80 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 85.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป. แพร่ เขต 2 84.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 84.80 ทอง 35  
38 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 84.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 84.10 ทอง 40  
41 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.30 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน