ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 69.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน