ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75.67 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74.33 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน