ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. สุโขทัย เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดยางขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง 17  
18 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง 17  
20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 4 69 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 69 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 69 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 69 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนพินิจวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนวัดศรีวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนบ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน