ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 348
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 6  
9 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -  
18 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน