ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองกก สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 17  
21 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 17  
22 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย สพป. ลำปาง เขต 2 78 เงิน 17  
23 โรงเรียนเชตวันหนองหมู สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 17  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป. แพร่ เขต 2 77 เงิน 24  
29 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 24  
30 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านผาลาด สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 32  
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป. ลำปาง เขต 1 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 35  
38 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุโขทัย เขต 2 72 เงิน 39  
41 โรงเรียนสหวิทยาคม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 39  
42 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน