ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านวังแร่ สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 31  
34 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 31  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน