ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกลับ สพป. สุโขทัย เขต 2 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป. ลำพูน เขต 2 81.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 78.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนชัยชุมภู สพป. พะเยา เขต 2 77.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 77.66 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 77.66 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน สพป. พะเยา เขต 1 77.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 75.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนนายางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 74.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 74.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74.33 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ตาก เขต 1 70.66 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 69.66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดคงคาราม สพป. พิจิตร เขต 2 69.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 68.66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.66 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดดงชะพลู สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน