ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดทัพคล้าย สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดตลุกดู่ สพป. อุทัยธานี เขต 1 86.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. เชียงราย เขต 4 85.66 ทอง 15  
17 โรงเรียนใบบุญป่าซาง สพป. ลำพูน เขต 1 85.66 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 85.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 83.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา สพป. น่าน เขต 1 82.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 82.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.66 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 80.66 ทอง 35  
36 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.66 ทอง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 64.66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน