ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 85.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 83.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 83.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 21  
24 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง 21  
25 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.66 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.66 ทอง 27  
30 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.66 ทอง 27  
31 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 80.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.66 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 39  
41 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.66 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน