ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง 24  
29 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 24  
30 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 24  
31 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 31  
35 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 31  
36 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 39  
43 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 78 เงิน 39  
44 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน