ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) สพป. น่าน เขต 1 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 81.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 81.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 80.40 ทอง 19  
23 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 80.40 ทอง 19  
24 โรงเรียนเมตตาศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.40 ทอง 19  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 80.40 ทอง 19  
26 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 80.20 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 80 ทอง 30  
34 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 78.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านท่าผา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดโรงม้า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 4 74.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน