ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 377
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 80.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 78.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 70.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง สพป. สุโขทัย เขต 2 - -  
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน