ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 80.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 79.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 75.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 73.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 72.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.80 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 72.70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 71.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 71.20 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 69.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 68.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 68.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 67.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 67.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 66.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 50 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 50 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน