ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนกวางตง สพป. สุโขทัย เขต 1 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 78.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนสิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย สพป. พิจิตร เขต 2 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 75.80 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 75.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 73.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านปง สพป. พะเยา เขต 2 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 69.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 68.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านขุนสรวย สพป. เชียงราย เขต 2 68.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 65.80 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน