ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 80.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. แพร่ เขต 1 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 71.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 71.20 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 70.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65.60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน