ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 398
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. ลำพูน เขต 1 82.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 82.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 81.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปี้ สพป. พะเยา เขต 2 80.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 75.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดงสักงาม สพป. ลำพูน เขต 2 74.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านบน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) สพป. พิจิตร เขต 2 71.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน