ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 79.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 71.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 71.40 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน