ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 94 ทอง 4  
10 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 29  
33 โรงเรียนบ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 29  
34 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 29  
35 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 29  
36 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 29  
37 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 78 เงิน 29  
38 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 63 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน