ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 79.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 79.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 78.80 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 78.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 75.40 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังโค้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74.80 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตาลใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังแดด สพป. สุโขทัย เขต 1 73.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73.60 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73.60 เงิน 28  
31 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 73.60 เงิน 28  
32 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 72.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 72.80 เงิน 33  
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป. ลำปาง เขต 1 72.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 70.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 69.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 68.60 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน