ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 4 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 สพป. เชียงราย เขต 3 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 81.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 81.60 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ สพป. สุโขทัย เขต 2 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย สพป. ลำพูน เขต 2 81.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 80.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านซอแบะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน