ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 77.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 77.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก สพป. แพร่ เขต 2 74.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67.75 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67.75 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 67.25 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 67.25 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66.75 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 66.75 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66.25 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 65.25 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 64.25 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 64.25 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 64 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน