ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังพิกุล สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพนารี สพป. แพร่ เขต 2 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป. เชียงราย เขต 4 78.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินคนธา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 75.20 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ สพป. พะเยา เขต 1 74.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 74.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.20 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72.20 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 67.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 67.80 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.80 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67.80 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.80 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66.80 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 65.40 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65.40 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 64.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 64.40 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 64.40 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 64.40 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านนาสัก สพป. ลำปาง เขต 1 64.40 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64.40 ทองแดง 31  
37 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.40 ทองแดง 31  
38 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 64.40 ทองแดง 31  
39 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. สุโขทัย เขต 1 64.40 ทองแดง 31  
40 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 64.40 ทองแดง 31  
41 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 64.40 ทองแดง 31  
42 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย สพป. ตาก เขต 2 63.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน