ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน สพป. อุทัยธานี เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนจั่น สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 25  
27 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สุโขทัย เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 61 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 45 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน