ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนจั่น สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 72 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 62 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 62 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 61 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน