ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 86.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 74.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 73.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 73.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 71.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 70.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.70 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.70 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 65.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว สพป. เชียงราย เขต 4 64.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 62.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 60.30 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเด่น สพป. ลำปาง เขต 2 56.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 56.50 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านคาหาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 55.40 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสืบนทีธรรม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 53.90 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 53 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 51 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 47.90 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 47.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านค่าบน สพป. พะเยา เขต 1 47.30 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 46.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 46 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 45.20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 43.50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านศรีป้าน สพป. ลำพูน เขต 1 37.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 32.30 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 31 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 28.50 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน