ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. ลำพูน เขต 2 79.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. แพร่ เขต 2 79.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 79.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 78.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 78.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 76.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 76.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 73.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 72.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 71.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 71.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สพป. เชียงราย เขต 3 71.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 70.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 70.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 70.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน