ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจรัสศิลป์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุทิศศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79.66 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 79 เงิน 14  
17 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 78.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 78.66 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป. ตาก เขต 1 77.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 75.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 75.66 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 74.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 74.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 73.66 เงิน 34  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.66 เงิน 34  
37 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านผาแมว สพป. ลำปาง เขต 2 72.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 71.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 64.66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61.66 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน