ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 79.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 79.66 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 78.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 76.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 76.66 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 75.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.33 เงิน 21  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.33 เงิน 21  
25 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 74.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74.66 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 73.66 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 73.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 73.33 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.66 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 71.66 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 69.66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 67.66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 67.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67.33 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 66.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65.66 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน