ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 86.66 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.66 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.66 ทอง 4  
9 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.66 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 86.66 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 86.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 82.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 81.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 81.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 76.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 75.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.33 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนสหวิทยาคม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 74.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 73.66 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 72.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 71.66 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 70.66 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 69.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68.66 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน