ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 94.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93.05 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92.85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 92.70 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 92.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 92.35 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. ลำปาง เขต 1 92.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92.10 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91.95 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 91.45 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 91.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.15 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 90.85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 89.85 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 89.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 89.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.45 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปางห้า สพป. เชียงราย เขต 3 88.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.30 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 87.90 ทอง 32  
33 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87.65 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.75 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.15 ทอง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน