ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" สพป. พิจิตร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่ง สพป. สุโขทัย เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดผาทั่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. แพร่ เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเด่น สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านต่อเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนม่วงป๊อก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแดนพนา สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนเขาสระนางสรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน