ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 70 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน