ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 78.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 77.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 77.40 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.40 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 74.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 70.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 69.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 67.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67.80 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67.80 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 63 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 57.80 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 54.80 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 52.60 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. สุโขทัย เขต 1 31.40 เข้าร่วม 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน