ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. ลำพูน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปรักรัก สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตาโพ สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลังกา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ลำปาง เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน