ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน