ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 88.13 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 80.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านวังศรี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.10 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 80.10 ทอง 19  
21 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ สพป. พะเยา เขต 1 78.10 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 77.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 77.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.20 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 75.70 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 75.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดเนินปอ สพป. พิจิตร เขต 1 75.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 75.10 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73.70 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 72 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน